Transport en Logistiek

EXB software voor de Transport & Logistiek

Veiligheid management voor de Transport en Logistiek


Integrale webbased oplossing die u verder helpt

EXB Software ondersteunt transport en logistieke diensten door veiligheid beter te regelen, risico’s te verminderen, incidenten vast te leggen en op te volgen en de doelmatigheid te verbeteren in elk stadium van de waardeketen. Als specialist op het gebied van Veiligheid, Risico en Incident management helpen we u uw bedrijfsprocessen optimaal te beheersen en zodoende uw commerciële en operationele performance te verbeteren.

EXB Veiligheid Software ondersteunt u bij:

  • Het invoeren en borgen van veiligheidsmaatregelen en procedures
  • Het in beeld brengen van alle interne en externe kansen en risico’s van je organisatie.
  • Het registreren, opvolgen en rapporteren van gevaarlijke situaties, ongelukken en bijna ongelukken en het zorgen voor een stevige resolutie-en rapportagestructuur.
  • Het efficiënt en effectief uitvoeren van interne inspecties en het vertalen van uitkomsten naar actie en verbeterpunten.
  • Het verzamelen, analyseren en visualiseren van operationele en stuurinformatie via dashboards en rapportage.

EXB 360° Software wordt gebruikt in de gehele transport en logistieke keten: verladers, logistieke dienstverleners, havenbedrijven, transportbedrijven, rederijen en kennisinstellingen (lucht-weg-water-rail).

Veiligheid borgen

Om te komen tot een goede veiligheidssituatie moeten vele maatregelen worden genomen en de juiste procedures worden ingevoerd en zeker gesteld. EXB Veiligheid Management biedt de mogelijkheid maatregelen vast te leggen en te controleren en bedrijfsprocedures in te voeren en te linken aan de juiste functies, plaatsen en situaties. Hiermee kunt u tevens uw compliance met de regelgeving aantonen. De mobiele app kan de juiste procedures en voorschriften aanbieden op het moment dat iemand een bepaald gebied binnentreed of zich aanmeld aan een installatie. Ook voor het doen van audits of bij meldingen van incidenten is de mobiele app van onschatbare waarde.

Mobiele AppMobiele app

De mobiele App van EXB is onmisbaar wanneer het wenselijk is de benodigde informatie direct bij de hand hebben. Hiermee kunnen ook incidenten, incl. foto materiaal en GPS informatie, meteen op locatie worden vastgelegd. Onafhankelijk van het platform ( Apple of Android ) en het device ( tablet, telefoon of terminal )  beschikt u waar u ook bent over de gewenste documenten en mogelijkheden.

Dashboards en Rapporten

Functie afhankelijke dashboards, controle diagrammen en score kaarten geven inzicht in de historie en de trends van Incidenten en brengen hoog-risico-gebieden in beeld. De  overzichten beiden met drilldown opties een eenvoudige mogelijkheid om meer gedetailleerde of gefilterde gegevens te beoordelen. Meten is weten en een doelgerichte aanpak wordt zo mogelijk.

Meer weten over de diverse onderdelen van EXB Veiligheid Management? Bekijk onderstaande pagina’s eens of neemt contact op:

 ⊗  Preventieve maatregelen
 ⊗  Incidenten en waarnemingen
 ⊗  Dashboards en rapportage
 ⊗  De mobiele App
 ⊗  Totale EXB 360° suite