QHSE organiseren en realiseren

  • 09 oktober 2019

QHSE-App

Organiseren en realiseren

Bedrijven hebben vaak een grote behoefte om de organisatie van veiligheid, gezondheid en milieu professioneler te managen. Geldt dat ook in uw bedrijf? Dan biedt de QHSE oplossing van EXB Software daar op op basis van een maandelijks abonnement een perfecte oplossing voor. U beschikt dan over flexibele webbased QHSE programmatuur met een mobile app om informatie te delen en op locatie waarnemingen te registreren.

Bij welke uitdagingen kunnen wij u zoal helpen:

  • Risico’s inventariseren en daar beleid op maken (RI&E)
  • Implementeren van veiligheidscultuurprogramma’s
  • Procedures in workflows die de opvolging monitoren
  • Uitvoeren van interne audits en inspecties
  • Opzetten van toolboxen bij locaties en werksituaties
  • Melden en opvolgen van waarnemingen en incidenten
  • Faciliteren van de Bedrijfshulpverlening
  • Rapportages en analyses – opvolgen met verbetermanagement
  • Creëren van de juiste bedrijfscultuur en focus

Uw resultaat is kwaliteit en efficiency in de organisatie; aantoonbaar voldoen aan de wettelijke regelingen en voorkomen van incidenten! Dat alles voor een relatief gering bedrag per maand.